Український часопис ветеринарних наук «Ukrainian Journal of Veterinary Sciences»

Редакція направляє авторам копії рецензій, що не містять інформації про рецензента, або аргументовану відмову на опублікування конкретного рукопису статті. Первинну експертну оцінку наукової статті здійснює бюро редколегії. Моделювання просторово-поляризаційних параметрів…

Continue ReadingУкраїнський часопис ветеринарних наук «Ukrainian Journal of Veterinary Sciences»